Dagens Påminnelse !
Om Paradiset har det berättats från Abu Hurayrah r.a att profeten Saw sade :

'' Allah sade : jag har förberett för mina rättfärdiga tjänare det som inget öga har sett ,inget öra har hört och det som människan aldrig skulle kunna föreställa sig.''


( Al bukhari 3244 & Muslim 2824 )